gdh'de ara...

Homojen toplumun panzehiri: Göç

1. resim

Göç kavramının tarihi insanlık tarihi kadar eski. Asırlar boyunca insanlar, ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle ülkelerini terk etti. İlkokul yıllarında sınıflarımızdaki tarih şeridindeki çadırlar ve Kavimler Göçü manzarası hala hatırımızdadır. Göç, asırlarca farklı toplumların etkileşiminin, ticaretin, kültürel ve bilimsel gelişimin de lokomotifi oldu. Son 10 yılda ise göçmen sorunu bir kavşak noktası olmasından hareketle Türkiye’yi daha fazla ilgilendirmeye başladı.

Günümüzde Dünya nüfusunun yaklaşık %3'ü doğduğu toprakların dışında yaşıyor. Göçün yaygın ve küresel ölçekteki bu niteliği ise tüm devletleri ve toplumları göç ve göçmenlik kavramını daha detaylı analiz etme ve çözüm üretme yollarını aramaya itiyor. Dünya üzerinde göç merkezleri ve göç rotalarına kısaca göz atıldığında tüm dünyayı kuşattığı görülebiliyor. Uzak Asya'dan ABD'ye, Rusya'dan Sahra Altı Afrika'ya kadar tüm dünyayı saran bu göçmen ağı, yaklaşık 200 milyon kişilik bir insan hareketi anlamına geliyor.

Dünya'da göç hareketliliği

Dünya'da Göç Rotaları

2011’de Suriye’de başlayan iç savaş sonrası milyonlarca insan yerlerinden edildi ve bu insanların birçoğu hâlihazırda Türkiye’de barınıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Afganistan’dan çekilip Taliban’ın hızlı bir şekilde ülkede iktidarı ele geçirmesi ardından Türkiye’ye yönelen yeni bir göç dalgasına tanık olduk. Son günlerin en önemli gündemlerinden biri ise Belarus-Polonya sınırında yaşanan insanlık dramı… Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerden uçaklarla Polonya sınırına taşınan insanlar, Belarus ile Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu siyasal krizde bir baskı unsuru olarak kullanıldı.

İklim göçleri

Hayati önemde bir tehdit olarak tam karşımızda duran bir başka mesele ise iklim göçleri. Nepal bu krizi hâlihazırda yaşayan bir ülke. Himalayaların eteklerindeki ülke, iklim değişikliği sebebiyle buzulların erimesi sonucu sel ve taşkınlarla mücadele ediyor. Tarlaları ve hayvanlarını otlatacak alanları sel ve taşkınlardan zarar gören ve kullanılamaz hale gelen Nepal halkı, çareyi göç etmekte buluyor. İklim sorunu devam ettikçe yükselen deniz suyu seviyelerinin Nepal gibi yüksek rakımlı ülkelerin yanında deniz seviyesine yakın ülke ve şehirleri de tehdit edecek boyuta gelmesi bekleniyor.

Dünya'da En Fazla Göç Veren Ülkeler

Nereden nereye? Dünya'da başlıca göç alanları

Dünyada en fazla göç Hindistan’dan gerçekleşiyor. Hindistan göçmenlerinin en önemli durakları ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya. İnsanlar, fakirlik, güvenlik ve dini özgürlük gibi sebeplerle Hindistan’ı terk ederken, dini nefret suçlarının son on yılda yüzde doksan artış göstermesi Hindistan merkezli göçlerin önümüzdeki süreçte artacağının önemli bir işareti.

Dünyanın önemli göç merkezlerinden bir diğeri ise Meksika. Göç veren ülkelerde dünya ikincisi olan Meksika’dan ABD’ye önemli bir göç akını mevcut. Halkı yoksulluk, çeteleşme ve şiddet ortamıyla mücadele eden Meksika’da aile içi şiddet ve kısıtlı iş imkanları da önemli göç sebeplerinden. ABD’de uzun yıllardır tartışılan sorun, zaman zaman protestolara ve siyasi krizlere sebep oluyor. Sınırdan geçen yasadışı göçmenler ve uyuşturucu sorunu hala ABD için önemli bir sorun…

Sahra Altı Afrika da dünyanın en yoğun göç veren bölgelerinden. Açlık, su kaynaklarının yetersizliği, terör ve şiddet ortamı, Afrika’da geniş coğrafyaya yayılan göç hareketlerini de beraberinde getiriyor. Sahra Altı Afrika’dan üç ana rota ile Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler, Doğu, Orta ve Batı Akdeniz rotalarını kullanıyor.

Dünya'da Göç Veren Başlıca Ülkeler