gdh'de ara...

Kitap okumanın zihinde ve bedende meydana getirdiği 5 ilginç değişim

1. resim

Kitap okumanın öneminin hepimiz farkındayız ancak sağlıklı ve düzenli bir okuma gerçekleştiren, buna vakit ayıran çok az insan var.

Kitap okurken sadece bilgi değil aynı zamanda hayal dünyamızı da genişletiyoruz.Empati kurmayı öğreniyoruz, belki daha önce hiç tatmadığımız duyguları bile tadıyoruz.

Bize küçük yaşlardan itibaren kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu söylense de bu sözler pek ciddiye alınmıyor. Kitap okumanın yararları hakkında yapılmış bilimsel araştırmaları sizin için derledik.

Stresi azaltmaya başlar

2009 yılında, İngiltere Sussex Üniversitesi'ndeki bilim adamları, kalp atış hızını ve kas gerginliğini ölçerek farklı faaliyetlerin stresi nasıl düşürdüğünü ölçtüler. Bu araştırma, sadece 6 dakika boyunca kitap veya gazete okumanın stres seviyesini %68 oranında düştüğünü gösterdi.

Kitap okumak (%68) stresi azaltmada, yürüyüşe çıkmaktan (%42), kahve içmekten (%54) ve müzik dinlemekten (%61) daha güçlü bir etkiye sahip.

Yaşam süresini arttırır

Yale Üniversitesi'nde bir ekip, 12 yıl boyunca 50 yaş üzeri 3600'den fazla yetişkini gözlemledi. Araştırmanın sonunda, günde 30 dakika kitap okuduğunu bildiren kişilerin, dergi veya gazete okuyanlara göre yaklaşık 2 yıl daha fazla yaşadığı ortaya çıktı.

Dil becerilerini ve kültürel bilgiyi yükseltir

1990'larda Keith Stanovich ve arkadaşları bilişsel beceriler, kelime dağarcığı, kurgusal ve kurgusal olmayan yazarlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için araştırmalar yaptılar. Okuma becerisinin güçlü bir öngörüsücü olan yazar tanıma testini (Author Recognition Test) kullandılar. Bu teste tabi tutulan okuyucuların, daha büyük bir kelime dağarcığına sahip olduğu açıklandı.

Empati kurma yeteneği kazandırır

2013 yılında, Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma için bir grup gönüllü insana edebi kurgu (Alice Munro’nun eseri ‘Corrie’ gibi), popüler kurgu (Robert Heinlein’in ‘Uzay Jokeyi’ gibi), kurgusal olmayan (Charles Mann’ın eseri ‘Patates dünyayı nasıl değiştirdi’ gibi) eserler okutuldu. Katılımcılardan bazılarına ise hiçbir şey okutulmadı.
Yapılan deneylerde edebi kurgu eserleri okuyanlar, karakterlerin nasıl davranacağı bilmekte ve yüz ifadelerinde kodlanmış duyguyu anlamakta daha iyi performans gösterdiler.

Yaratıcı biri olmanızı sağlar

Maja Djikic, kurgusal ve kurgusal olmayan eserler okuyan 100 katılımcı üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonunda, ankete katılan kurgu okuyucularının, deneme okuyucularından daha esnek ve yaratıcı olduğu ortaya çıktı.

 "Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür." Jean-Paul Sartre