gdh'de ara...

Araştırma: Evlenirken kadınlar ve erkekler en çok neyi dikkate alıyor?

Türkiye'de, erkeklere göre evlenilecek kadında aranan özelliklerde ilk sırayı yüzde 86,4 ile ev işleri ve çocukların bakımı alırken, kadınların evlenecekleri erkekte en çok dikkat ettiği şey ise yüzde 92,1 ile gelir getirici bir iş oldu.

1. resim
02.04.2022

Türkiye İstatistik Kurumunun "Türkiye Aile Yapısı Araştırması"nın sonuçlarına göre, evlenen bireylerin eş seçimini nasıl yaptıkları incelendiğinde, evliliklerin yüzde 46,1'inin görücü usulü ve tarafların kendi rızalarıyla yapıldığı görüldü. Bu oran erkeklerde yüzde 45,9, kadınlarda yüzde 46,3 olarak hesaplandı.

Bireylerin öğrenim durumu yükseldikçe, kendi kararıyla evlenenlerin oranının arttığı, görücü usulü ile evlenenlerin oranının ise azaldığı tespit edildi.

Araştırmada kadın ve erkeklere, evlenecekleri kişide aradıkları özellikler de soruldu. Erkeklere göre evlenilecek kadında aranan özelliklerde ilk sırayı yüzde 86,4 ile ev işleri ve çocukların bakımı alırken, kadınların evlenecekleri erkekte en çok dikkat ettiği şey yüzde 92,1 ile gelir getirici bir iş oldu.

Aşk evliliği değil mantık öne çıktı

Sanılanın aksine evlilikte tercihin aşktan ziyade mantıktan yana olduğunu ortaya koyan araştırmada, "aşık bir eş" beklentisi kadınlarda yüzde 80,9, erkeklerde yüzde 80 olarak hesaplandı. İki cinsin de en az önemsediği konu, eşinin ailesinin varlık durumu oldu.

Araştırmada kadınların evlenecekleri erkekte aradığı özelliklerde gelir getirici bir işin ardından, aile yapılarının benzerliği (yüzde 83,9), bakımlı ve özenli olunması (yüzde 83,2), benzer hayat tarzı (yüzde 82,7), ev işleri ve çocukların bakımının paylaşılması (yüzde 82,3) ile çalışma saatlerinin belli olması (yüzde 81,3) gibi konular öne çıktı.

Erkekler ise evlenecekleri kadında ev işleri ve çocukların bakımının ardından, ev işlerinde beceriklilik (yüzde 81,7), benzer hayat tarzı (yüzde 80,3), bakımlı ve özenli olunması (yüzde 80,1), aile yapılarının benzerliği (yüzde 75,6) ve ilk kez evlenecek olması (yüzde 75,5) gibi noktalara dikkat ettiklerini belirtti.

Evliliğinde sorun yaşayanlar uzmana değil ailesine gitti

Araştırmada, evli bireylerin yüzde 5,6'sının harcamalar, yüzde 5,5'inin ailece birlikte vakit geçirmeme, yüzde 4,9'unun gelirin yeterli olmaması, yüzde 3,7'sinin evle ilgili sorumluluklar ve yüzde 3,6'sının da sigara alışkanlığıyla ilgili konularda sıklıkla veya her zaman sorun yaşadıkları tespit edildi.

Çiftlere eşleriyle sorun yaşandıklarında, destek almak için öncelikli olarak düşündükleri kişi ve kurumların da sorulduğu araştırmada, kadın ve erkeklerin aynı fikirde olduğu tespit edildi. Kadınların yüzde 43,3'ü, erkeklerin de yüzde 42,9'u eşleriyle sorun yaşadığında, bir uzmana gitmek yerine aile büyüklerine danışmayı seçti.

Eşiyle sorun yaşayan kadınların yüzde 5,2'sinin, erkeklerin ise 4,3'ünün psikiyatrist, psikolog, aile ve evlilik danışmanı gibi uzman kişi veya kurumlardan yardım aldığı görüldü.