gdh'de ara...

gdh.digital Hakkında

gündeme dair her şey (gdh.digital) nedir?

gdh, medyanın günümüzdeki algısal eksiklerinden doğmuş dijital medya tabanlı bir yayın platformudur. Sosyal medya ve kendi üretimi olan dijital araçları kullanarak, son kullanıcıya doğru ve tarafsız haberi en özgün şekilde ulaştırmayı hedefler.

Temel Değerlerimiz

gdh, vazgeçemeyeceği temel değerlere sahip bir yayın kuruluşudur. gdh bünyesinde görev yapan her içerik üretici bu değerleri kabul etmiştir.

Gerçeğin ve Doğrunun Peşinde Koşmak

gdh, kitlesine doğru ve gerçek olanı sunmanın peşindedir. Bunu gerçekleştirmek için gayret etmekten daha fazlasına sahiptir. Gerçeği ve doğruyu ulaştırmak temel ve değişmez ilkesidir. Temeli, gerçekliği olmayan fikir ve düşüncelerle okuyucuyu, izleyiciyi aldatmaz. Sağlam delillere sahip içeriği sunar.

Yayınlarını, bildiklerinin ve bilmediklerinin farkında olarak üretir. Dedikodu mahiyetindeki, net delillerle desteklenmeyen söylentileri haberleştirmez.

Tarafsızlık

gdh, şeffaf bir yayın politikasına sahiptir ve farklı fikirleri, farklı görüşleri sansürlemez. İçeriklerini işlerken, farklı bakış açılarını ele alır. Somut donelerle ilerler, hakkaniyetli davranır. Belli bir görüşü ön planda tutup, diğerini arka plana atacak bir yayın politikası izlemez.

Bağımsızlık

gdh, şeffaf bir yayın politikasına sahiptir ve farklı fikirleri, farklı görüşleri sansürlemez. İçeriklerini işlerken, farklı bakış açılarını ele alır. Somut donelerle ilerler, hakkaniyetli davranır. Belli bir görüşü ön planda tutup, diğerini arka plana atacak bir yayın politikası izlemez.

Kamu Yararı

gdh, içeriklerini üretirken, ürettiği içerikten kamunun nasıl bir fayda sağlayacağını düşünerek hareket eder. Kimi içeriklerinde kamunun haberin, olayın özünü yakalamasını önceliklerken, kimi içeriklerinde uzmanlığını ortaya döker. Çıkardığı analizlerde farklı görüşlere yer verir ve kamunun farklı kaynaklardan beslenmesini öncelikler.

Mahremiyet

gdh, özel yaşamın gizliliğine saygı duyar. Bunu yaparken, coğrafya, dil, din, ırk ayırımı yapmaz. Geçerli bir neden, toplumların birlik, ahlak gibi değerlerini zedeleyen bir suç unsuru olmadığı taktirde ihlal etmez. Kişilerin özel yaşamları çerçevesindeki iletişim kayıtlarını yazılı, sesli ve görsel olarak servis etmez.

Çocuklar ve Gençler

gdh, yayın içeriklerinde çocukların ve gençlerin hassasiyetlerini öncelikler. İfade özgürlüklerini korur ve seslerini etkili şekilde duyurmalarını hedefler.Savaş bölgelerinde veya yoksul ülkelerde hayat mücadelesi veren çocukların, gençlerin sorunlarını ve mağduriyetlerini özel olarak ele alır. Çocuklar için uygun olmayacak türdeki ve servisi zorunlu olan içerikleri, etkilerini en aza indirecek şekilde işler.

Toplumsal Barış

gdh, Türkiye ve dünyada toplumsal barışı öncelikler. İçeriklerinde toplumları rencide edecek yaklaşımlar sunmaz. Birlikte yaşama, kültürel zenginlik, toplumların iletişimi gibi kavramlara sahip çıkar.

Adalet ve Hesap Verebilirlik

gdh, takipçilerine karşı adil davranmakla ve gerektiği noktada hesap vermekle yükümlüdür. gdh, kalabalık kitlelerden çok, güven inşa etmeye odaklanmıştır. Takipçileriyle arasında kurulan güven köprüsünü sağlam kılan, ayakta tutan kavram adalettir. gdh, yanlış yaklaşımlarında adalet çerçevesinde hatalarını kabul eder ve atması gereken adımları atar..