gdh'de ara...

Elektronik harpte Türkiye'nin eli milli teknolojilerle güçleniyor

Türk savunma sanayisi, her ülkenin mahremi kalması gereken elektronik harp alanında yürütülen çalışmalarla silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu altyapıları ve özgün sistemleri geliştirerek, kritik teknolojileri ülkeye kazandırıyor.

1. resim

Modern savaşın hızla gelişen ve giderek karmaşıklaşan doğası elektronik harbin önemini artırıyor. Teknolojinin yükselişiyle savaş alanı artık geleneksel fiziksel alanlar ve silah sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Elektronik sistemler ve cihazlar, modern askeri operasyonlarda çok önemli rol oynuyor ve bu sistemleri bozma, koruma ve kullanma yeteneği bir çatışmanın sonucunu büyük ölçüde etkileyebiliyor.

Elektronik harp teknolojilerindeki hızlı gelişmeler savaş alanındaki paradigmaları da değiştiriyor. Bu gelişmeler karşısında ülkelerin bağımsızlığını koruması ve caydırıcılığını sağlaması ancak elektronik harp sistemlerinin milli olarak tasarlanıp geliştirilmesiyle ve bu sistemlerin sahada etkin şekilde kullanılmasıyla mümkün olabiliyor.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), her ülkenin mahremi kalması gereken elektronik harp alanında, silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu altyapıları ve özgün sistemleri geliştirerek, kritik teknolojilerin ülkeye kazandırılması konusunda önemli görevler üstleniyor.

BİLGEM enstitüleri, askeri kurumlar tarafından belirlenen operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda yerli savunma sanayisi şirketleri ve üniversitelerle iş birliği içerisinde milli çözümler üretiyor. İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), kurulduğu 1999 yılından itibaren odaklı şekilde sadece elektronik harp alanında çalışmalarını yürütüyor.

BİLGEM İLTAREN'de kurulduğu günden bugüne birçok elektronik harp projesi gerçekleştirildi. Başlangıçta sadece ülke için tehdit olan sistemlerin analizi, benzetimi ve test altyapılarını içeren projeler geliştirilirken günümüzde İLTAREN'de yerli ve milli olarak geliştirilen elektronik harp sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor.

EHPOD Sistemi, F-16 uçağı için kendini koruma sistemi olarak geliştirildi. Ülkeye tehdit olan atış kontrol ve arama radarlarına ve güdümlü radyo frekansı arayıcı başlığa sahip füzelere karşı algılama, karıştırma ve aldatma görevlerini yerine getiriyor. EDPOD Sistemi ise tehdit radar sistem ve füzelerini teşhis ve tespit ederek bu tehditlerin coğrafi konumlarını belirliyor, tehditlere ait parametreleri çıkartarak kayıt edebiliyor.

Enstitüde ayrıca ASELSAN ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklara takılmak üzere milli imkanlarla Kızılötesi Füze İkaz Sistemi geliştiriliyor. Kızılötesi Füze İkaz Sisteminin harekat uçuş yazılımının geliştirilmesi, elektronik harp algoritmalarının geliştirilmesi, veri toplama ve analiz faaliyetleri İLTAREN tarafından gerçekleştiriliyor.

Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi kapsamında hava platformlarında kullanılmak üzere tehdidi takip altına alacak ve farklı bantlarda göndereceği lazer sinyalleri vasıtasıyla tehdidin güdüm kilidini kırarak etkisiz hale getirecek bir sistem geliştiriliyor. Bunun yanında tehdit olan farklı nesil kızılötesi arayıcı başlığa sahip omuzdan atılan güdümlü füzelerin, uygun dalga boyunda üretilen lazer kodlarıyla karıştırılmasına yönelik Türkiye'de ilk olan ve yurt dışında da sayılı ülkenin sahip olduğu test düzeneği oluşturuldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde görev alan Kızılötesi Arayıcı Başlık Test ve Analiz Sistemi, kızılötesi arayıcı başlığa sahip güdümlü füzelere karşı geliştirilen elektronik harp teknik ve taktiklerinin açık sahada doğrulanması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla bir açık saha test, ölçüm ve analiz sistemi olarak geliştirildi.

- Milli Muharip Uçak için yüksek permanslı işlemci

Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesinin görev, uçuş ve uçak yönetim sistemlerinin emniyetli, güvenli ve yüksek performanslı işlem ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak yerli ve milli entegre modüler aviyonik platformu için de çalışmalar sürdürülüyor. Geliştirilen bu bütünleşik işlemci ünitesi, uçak üzerindeki elektronik harp sistemlerinin yüksek performanslı işlemci ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz karakol gemileri için geliştirilen Elektronik Destek Sistemi, radyo frekansı bant aralığında, yoğun tehdit ortamında bütünleşik sayısal tabanlı geniş ve dar bant almaç mimarisi ile hassas parametre çıkarımı ve yön kestirimi özelliklerine sahip bulunuyor.

Sayısal Hesaplamalı Elektronik Taarruz Teknikleri (SAHET) Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması için tehdit radar sistemlerinin hedef tespit ve hedef izleme fonksiyonlarını zafiyete uğratacak sayısal hesaplamalı elektronik taarruz tekniklerinin geliştirilmesi ve bu tekniklerin uygulanabilirliğini göstermek maksadıyla tasarlandı. Yeni bir proje kapsamında SAHET sistemi güncelleniyor.

- Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası

Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı angajman koşullarında elektronik harp faaliyetlerini başarılı şekilde icra edebilmesi amacıyla, radyo frekansı tehdit ile radyo frekansı elektronik harp sistemlerinin kapalı döngü içerisinde yer alacağı Elektronik Harp Test ve Değerlendirme Laboratuvarı kurulum çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında, programlanabilir radar simülatörü ve teknik üreteci laboratuvarda kullanılacak.

Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası kapsamında, her türlü dost/düşman radyo frekansı, elektro optik ve muhabere sistemlerine ilişkin detaylı teknik/parametrik bilgilerin bütünleşik ve milli bir formatta saklanması, işlenmesi ve paylaşılması sağlanıyor. Ayrıca envanterde bulunan platform ve silah sistemleri için müstakil kütüphaneler geliştiriliyor ve anılan radyo frekansı, elektro optik ve muhabere sistemlerinin platform ve silah sistemleri ile ilişkileri tanımlanabiliyor. Bilgi bankalarında bulunan ve konum bilgisine haiz tüm varlıklar, coğrafi bilgi sistemleri marifetiyle haritalar üzerinde görüntülenebiliyor.

TSK ve diğer ihtiyaç makamlarının radar güdümlü tehditlerden korunmasına yönelik olarak, çaf ihtiyacının tamamen milli olarak karşılanması amacıyla geniş frekans bantlı etkili bir milli çaf mühimmatı geliştiriliyor.

- Asker ve mühendisler yan yana

Yurt dışında İngiltere ve Fransa'da örneklerinin yer aldığı sivil mühendis ile askeri personelin birlikte çalıştığı yapılar Savunma Sanayii Başkanlığının desteği ile Türkiye'de de kuruldu. İLTAREN, tüm kuvvetlere mevcut ve tedarikleri gerçekleştirilecek olan elektronik harp sistemleri kapsamında mühendislik desteği veriyor. Askerler ile mühendislerin yan yana çalıştığı ortamlarda, Elektronik Harp Sistemleri Projeleri kapsamında kazanılan altyapıyı kullanarak, füze tehdit analizlerinin gerçekleştirilmesi, Elektronik Harp Teknik ve Taktiklerinin geliştirilmesi, Elektronik Harp Sistemlerinin harekat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden programlanması ve askeri personelin bilgi birikimi ve tecrübesinin görev başı eğitimler ile azami seviyeye yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaynaklar

Tartışma