gdh'de ara...

Global Askeri Güç Raporu'na göre dünyanın önde gelen askeri güçleri

1. resim

M5 Savunma ve Strateji Dergisi; Türkiye’de ilk defa “Global Askeri Güç Raporu” hazırlayarak dünyadaki askeri gelişmeleri ve güç değişkenlerini değerlendiren, dünyanın bu konudaki en gelişmiş ve kapsamlı çalışmasına imza attı.

Ülkelerin askeri gücünü sistematik olarak değerlendiren mevcut birçok yöntem ve kurum bulunmasına rağmen, bu yöntemlerin müttefiklik ilişkileri, etki alanları, çatışma alanları, terör gibi bir çok unsuru göz ardı ediyor olması güvenilirliklerini ve objektifliklerini sorgulatır hale getirmiştir.

Diğer yandan gelişen ve değişen askeri teknolojiler çatışma alanlarındaki dengeleri değiştirmeye başlamıştır. Gelişen saha savunma teknolojileri, dünyada artan drone kullanımı ve diğer insansız teknolojiler artık belirleyici unsurlar haline gelmesine rağmen dünyada yayımlanan benzer raporlarda yeteri kadar dikkate alınmamaktadır.

M5 Global Askeri Güç Raporu

Askeri güç; bir ülkenin öncelikle silahlı kuvvetlerinin sahip oldukları yetenekler ve bu yetenekleri destekleyici diğer unsurlardan oluşmaktadır. Dünyada çeşitli kurum ve kuruluşların hazırladığı raporlar her yıl “Global Askeri Güç Sıralamaları” ismi ile tüm dünyada yayınlanmaktadır. Ancak bu sıralamalarda gelişen saha savunma teknolojileri, rakamlardan ziyade ürünlerin kabiliyetleri ve insansız teknolojiler belirleyici unsurlar olmasına rağmen bu raporlar sadece rakamlar üzerine hazırlanmaktadır.

M5 Global Askeri Güç Raporu, rakamlara değil bu rakamların detaylarına bakan bir rapor olmakla birlikte, günümüzde öne çıkan küresel ve bölgesel dengelerin yanı sıra ülkelerin risk alanlarından çatışma bölgelerine kadar tüm unsurları dikkate almıştır.

Bu hassasiyetler ışığında hazırlanan rapor; çok çeşitli faktörleri göz önünde bulunduran ve ülkeleri savaş yetenekleri ve operasyonel gücüne göre derecelendirmek için hazırlanan dünyadaki en kapsamlı çalışmalardan birisi olmuştur.

Raporda; her ülkenin sıralamasının belirlenmesinde 20’den fazla farklı faktör dikkate alınmıştır. Silah miktarları önemli olmakla birlikte, bir ülkenin askeri yeteneklerini veya sıralamasını belirleyen tek faktör olarak kabul edilmemiştir.

İç ve sınır bölgesi riskleri, savaşa hazırlık, denizaşırı askeri üsler, savunma altyapısı ve tahkimatlar, bir savaşın sonucunda belirleyici olabilecek ve çoğu zaman belirleyici olduğu düşünülen diğer birçok varlık detaylı şekilde bu raporda yer almıştır.

Raporda yer alan Yunanistan’ın detaylı envanter raporu

Tüm bu etkenleri dikkate alarak hazırladığımız raporda, çeşitli başlıklarda ilk 10’a giren ülkeler şunlardır:

KARA GÜCÜ SIRALAMASI

1- ABD
2- RUSYA
3- ÇİN
4- GÜNEY KORE
5- HİNDİSTAN
6- TÜRKİYE
7- MISIR
8- PAKİSTAN
9- İRAN
10- JAPONYA

HAVA GÜCÜ SIRALAMASI

1-ABD
2-RUSYA
3-ÇİN
4-HİNDİSTAN
5-GÜNEY KORE
6-JAPONYA
7-İSRAİL
8-TÜRKİYE
9-PAKİSTAN
10- FRANSA

 DENİZ GÜCÜ SIRALAMASI

1- ABD
2-ÇİN
3-RUSYA
4-JAPONYA
5-HİNDİSTAN
6-İNGİLTERE
7-GÜNEY KORE
8-FRANSA
9-TÜRKİYE
10- İTALYA

İNSANİ GÜÇ SIRALAMASI

1- ÇİN
2- HİNDİSTAN
3- ABD
4- RUSYA
5- PAKİSTAN
6- GÜNEY KORE
7- MISIR
8- TÜRKİYE
9- İRAN
10- İSRAİL

KÜRESEL RİSK SIRALAMASI

1-RUSYA
2-ABD
3-İRAN
4-FRANSA
5-ÇİN
6-TÜRKİYE
7-HİNDİSTAN
8-PAKİSTAN
9-JAPONYA
10-MISIR

KÜRESEL ETKİ ALANI SIRALAMASI

1-ABD
2-RUSYA
3-FRANSA
4-İNGİLTERE
5-ÇİN
6-ALMANYA
7-TÜRKİYE
8-İSPANYA
9-İTALYA
10-İSRAİL

 GENEL ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

1- ABD
2- RUSYA
3- ÇİN
4- HİNDİSTAN
5-GÜNEY KORE
6-JAPONYA
7-FRANSA
8-İNGİLTERE
9-TÜRKİYE
10-PAKİSTAN

M5 Global Askeri Güç raporu,  ülkelerin sahip oldukları envanterler dışında risk haritaları ve etki alanlarını da inceleyerek, orduların kapasitesinin bu etki ve risk alanları faktörleri doğrultusunda nasıl  etkilendiğini de hesaba katan bir yaklaşımla sıralamaları ortaya koymuştur.

Diğer yandan rapor, pandemi sürecine rağmen ülkelerin savunma sanayi harcamaları ve envanterlerindeki  artışları ortaya koyarken, yine ülkelerin AR-GE faaliyetlerinin de artışını ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte özellikle Türkiye gibi ülkelerin kendi savunma sanayilerinin yerli hale getirerek sahada dengeleri değiştirdiğini de gözler önüne sermiştir.