gdh'de ara...

Kadınlar internetten alışverişi erkeklerden daha çok yapıyor

1. resim

Kadınlar internet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışverişi erkeklere göre daha çok tercih ediyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bilinç düzeylerinin dönemsel olarak saptanmasına ve alışveriş yaparken nelere dikkat ettiklerine ilişkin "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu" hazırladı.

Rapor, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle 2020 yılında yapılan anket verileri analiz edilerek oluşturuldu.

Bu sayede, tüketicilerin hakları ve korunmaları konusunda bilinç ve bilgi düzeylerinin, satın alma ve tüketim eğilimlerinin, tutum ve davranışlarının saptanarak, Türk tüketicisinin profilinin ve yıllar itibarıyla değişiminin ortaya konulması amaçlandı.

AA muhabirinin, rapordan yaptığı derlemeye göre, tüketicilerin yüzde 28,7'si internetten veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle (Tele alışveriş ve benzeri) alışveriş yapıyor.

İnternet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapanların oranı kadınlarda yüzde 31,8, erkeklerde yüzde 25,6 olarak tespit edildi.

Eğitim düzeyi arttıkça internetten alışveriş artıyor

İnternetten alışveriş yapma alışkanlığının eğitim düzeyine göre de değişim gösterdiği belirlendi. İlkokul ve altı eğitim seviyesinde olanların yüzde 17,2'si, ortaokul mezunlarının yüzde 33,2'si, lise mezunlarının yüzde 26,4'ü, üniversite ve üzeri mezunların yüzde 47,7'si internetten veya diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş gerçekleştiriyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapanların yaşlarına ilişkin verilere bakıldığında, 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 36,2'si, 25-34 yaşındakilerin yüzde 33,4'ü, 35-44 yaşındakilerin yüzde 32,8'i, 45-54 yaşındakilerin yüzde 23,4'ü, 55-64 yaşındakilerin yüzde 16,6'sı, 65 yaş ve üzerindeki grubun da yüzde 10,2'si internet ve internet dışındaki diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapıyor.

Tüketicilerin, internet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapma sıklığının ortalaması ayda 1,3 olarak belirlendi. Yıllar itibarıyla internetten alışveriş sıklığı ise giderek arttı.

İnternet ve mesafeli yöntemlerle en çok satın alınan ürünler yüzde 39,6 ile "giyim, ayakkabı, çanta" oldu. Bu ürünleri yüzde 22,6 ile "gıda", yüzde 11,6 ile "kişisel bakım ve kozmetik" ürünleri izledi.