gdh'de ara...

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM’de kabul edildi: Öğretmenlik kariyer basamaklarına ayrıldı

1. resim

Yeni öğretmenlik kanunuyla ne gibi değişiklikler yapıldı.

AK Parti milletvekillerinin kanun teklifi olarak Meclis’e getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yeni kanuna göre kariyer temelli meslek grupları arasına giren öğretmenlik mesleği; aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere dört bölüme ayrıldı. Bu ayrım sonrasında uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen  eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkarıldı. Birinci derece kadrolu öğretmenlerin ek göstergeleri de 3600 oldu.. Bu uygulama, 15 Ocak 2023 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek.


Yeni kanunla birlikte öğretmenlik mesleğinde yapılan değişiklik 12 başlık altında toplandı.

Öğretmenlik dört kariyer basamağına ayrıldı

Öğretmenlik mesleği, aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere dört kariyer basamağına ayrıldı.

Aday öğretmenlere güvenlik soruşturması

Aday öğretmenler, atanabilmek için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçirilecek. 

Adaylık süreci sonunda başarılı olanlar atanacak

Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olmayacak. Zorunlu haller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecek. Aday öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na katılması zorunlu olacak. Adaylık süreci sonunda, Adaylık Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmesinden geçen aday öğretmenler ‘öğretmen’ olarak atanacak.

Aday öğretmen ceza alırsa görevine son verilecek

Aday öğretmenlik sürecinde, atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan ya da atanma şartlarından herhangi birini kaybeden, aylıktan kesme veya kademe durdurma cezası alan, aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayan ve Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarısız olan aday öğretmenlerin görevine son verilecek. Ayrıca bu kişiler 3 yıl boyunca öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

Uzman öğretmenliğe geçiş sınavla olacak

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl görev yapmış, 180 saatlik Uzman Öğretmen Eğitim Programını ve uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe durdurma cezası almamış öğretmenler, uzman öğretmenlik yazılı sınavına başvuru yapabilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğretmenler uzman öğretmen sertifikasına sahip olacak.

Başöğretmenliğe kimler atanacak?

Uzman öğretmen olarak en az 10 yıl görev yapmış, kademe durdurma cezası olmayan, 240 saat Başöğretmen Eğitim Programını ve uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe durdurma cezası almamış öğretmenler  başöğretmenlik yazılı sınavına başvuru yapabilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alan uzman öğretmenler başöğretmensertifikasına sahip olacak.

Kariyer sınavından muaf tutulacak öğretmenler

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini alan öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf sayılacak.

Hangi süreler Öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak?

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmen olarak çalışanların geçirdiği süre öğretmenlik süresi hesabında dikkate alınacak.

Uzman/başöğretmenler hangi tarihten itibaren haklarından yararlanabilir?

Atama yapılan tarihten itibaren öğretmen unvanına hak kazanılacak. Uzman veya başöğretmen unvanından ise uzman/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman veya başöğretmen unvanına hak kazandıktan sonra alan değiştiren, ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan ya da alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.

Her unvan için ayrı ayrı ilave derece verilecek

Uzman veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı derece verilecek. Kademe durdurma cezası alanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman veya başöğretmen unvanı için başvuru yapabilecek. 

Öğretmenlerin ek gösterge ve tazminat oranları da yükseldi

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman ve başöğretmenlerin tazminat oranlarında da iyileştirme yapıldı. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseldi. Artışa göre başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı da yüzde 40'tan yüzde 120’ye yükseldi. Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı da yüzde 20'den yüzde 60’a yükseltildi. 

Birinci derece kadrolu öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Ek gösterge ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200, dördüncü derecede bulunanlar için 1600 olarak belirlendi. Bu karar 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Daha önce uzman/başöğretmen unvanına sahip olanlar da faydalanabilecek

Kanunun yayımlandığı tarihte uzman veya başöğretmen olanlar yeni düzenlemeden faydalanabilecek.