gdh'de ara...

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 163,6 milyar dolar oldu

Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,4 milyar dolar azalarak 163,6 milyar ABD doları oldu.

1. resim
18.07.2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 6,1 milyar ABD doları azalarak 155,4 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 724 milyon ABD doları artarak 8,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,0 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,8 milyar ABD doları azalışla 17,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 286 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 4 milyon ABD doları azalarak 1,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 902 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 247 milyon ABD doları artarak 10,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 894 milyon ABD doları artışla 5,6 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 156 milyon ABD doları artışla 1039 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar ABD doları azalarak 104,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 814 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %63,2’sinin ABD doları, %33,4’ünün Euro, %1,6’sının Türk lirası ve %1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,6’sının ABD doları, %41,7’sinin Euro, %16,4’ünün Türk lirası ve % 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 155,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %38,3’ünü finansal kuruluşların, %61,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,1’ini finansal kuruluşların, %16,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”