gdh'de ara...

Portekiz F-35 savaş uçağı almaya karar verdi

Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı General João Cartaxo Alves, Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağının F-16M Fighting Falcon'un yerini alacağını doğruladı.

1. resim

General'e göre bu karar, F-35'e geçişi çoktan başlatmış olan Avrupalı müttefiklerin çoğuyla uyumu sürdürme çabasının bir parçası.

Geçtiğimiz iki yıl içinde Portekiz Hava Kuvvetleri, yapısını ve yaklaşımını çeşitli boyutlarda ayarlayarak derinlemesine bir dönüşüm süreci başlatmıştır.

Bu çaba operasyonel ve örgütsel değişikliklerin yanı sıra görev etkinliği açısından kritik öneme sahip vasıflı personelin işe alınması ve eğitilmesine odaklanan insan merkezli bir felsefenin uygulanmasını da içermektedir.

Hava Kuvvetleri gelişmiş sistemleri entegre etmeye ve modern iletişim protokolleri için hayati önem taşıyan siber güvenlik önlemlerini güçlendirmeye hazırlanırken, bu dönüşüm teknolojik yükseltmeleri de kapsamaktadır.

Bu düzenleme, Portekiz'i geleneksel hava kuvvetlerinden teknolojik açıdan daha gelişmiş bir uzay hava kuvvetlerine geçişte Avrupalı müttefikleriyle uyumlu hale getirmektedir.

Ayrıca Hava Kuvvetleri, mevcut ve gelecekteki savunma gereksinimlerini karşılamak üzere sistem ve süreçlerin güncellenmesini içeren beşinci nesil uçakların kabulüne hazırlanmaktadır.

Ukraynalı pilotların F-16 uçakları için eğitilmesiyle ilgili olarak General Alves, Portekiz'in Temmuz 2023'te başlayan sürece dâhil olduğunu belirtti.

Portekiz başlangıçta eğitmen pilotlar, bakım teknisyenleri ve görev planlama eğitmenleri sağladı.

Ancak aynı yılın Kasım ayında Ukraynalı pilotlar için biri Danimarka'da diğeri Hollanda'da olmak üzere iki eğitim merkezi kuruldu. Bu gelişme Ukrayna'ya F-16'larını sunan ülkelerle yapılan anlaşmalara dayanıyordu, ancak eğitimin sınır ötesi niteliğine ilişkin yasal zorluklar ortaya çıktı.

General Alves, diğer Avrupa ülkeleri F-16'dan F-35'e geçerken, Portekiz'in 28 jetli filosuna hala ihtiyacı olduğu için herhangi bir F-16 uçağı hibe etmediğini ve daha önce 12'sini Romanya'ya sattığını belirterek Portekiz'in pozisyonunu netleştirdi.

Bu karar, F-35'e geçiş tamamlanana kadar Portekiz Hava Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlığını sürdürme gerekliliği ile uyumludur.

Programın 5.5 milyar avroya mal olması ve ilk uçak teslimatlarının yedinci yılda başlaması planlanarak 20 yıla yayılması öngörülmektedir.

Bu mali strateji, büyük maliyetin yirmi yıla yayılmasını ve çeşitli Avrupa ülkeleri arasında lojistik iş birliğini içermektedir.

Bazı NATO üyelerinin F-16 Fighting Falcon'dan F-35 Lightning II'ye geçmeye başlaması, ittifak içinde bu gelişmiş beşinci nesil savaş uçağını benimsemeye yönelik daha geniş bir eğilimi yansıtmaktadır.

Bugüne kadar Avustralya, Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Güney Kore, Singapur, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri F-35'i kendi hava kuvvetlerine entegre etmiş ya da etme sürecinde olan ülkeler arasındadır.

Örneğin Avustralya sipariş ettiği 72 F-35A uçağından 63'ünü teslim alırken, Belçika 34 adet F-35A tedarik etmeyi planlamaktadır.

Danimarka 10 adet F-35A teslim almış olup, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri için toplam 27 adet F-35A teslim almayı planlamaktadır.

Benzer şekilde İtalya da hava kuvvetleri için 17 adet F-35A ve 3 adet F-35B, donanması için de 3 adet F-35B teslim almıştır.

27 adet operasyonel F-35A'ya sahip olan Japonya'nın hem F-35A'lar hem de F-35B'ler dahil olmak üzere toplam 147 adet siparişi bulunmaktadır.

Hollanda ve Norveç de F-35A'larının teslimatlarını almış olup, hava kuvvetleri gereksinimlerini karşılamak üzere ilave uçaklar için planlar yapmaktadır.

Bunlara ek olarak Polonya, Güney Kore, Singapur, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de F-35 varyantlarını aktif olarak tedarik etmekte ve askeri kuvvetlerine entegre etmektedir.

Tartışma