gdh'de ara...

Rusların en güçlü komutanı: General Kış

1. resim

Rusların tarih boyunca girdikleri tüm savaşlarda en büyük yardımcıları acımasız kış koşulları olmuştur. Uzun süreli kış mevsimlerinin yaşandığı Rus topraklarına düzenlenen her askeri hareket, Rusların doğal müttefiki olan kış şartları yüzünden sekteye uğramış ve büyük orduların büyük mağlubiyetler yaşamasına yol açmıştır.

Fransa'nın büyük komutanı Napoleon, 1812 tarihinde 600 bin kişilik bir orduyla çıktığı Rusya seferinde Moskova'ya kadar ilerlemeyi başardıysa da yoğun kış şartları ile baş edememişti. Yaşanan bozgun o kadar büyük olmuştu ki Fransa ordusu geri çekilmeyi tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde mevcutları 10 bine kadar düşmüştü. Bu büyük hezimet sonrasında İngiliz basınında çıkan  "General Frost Shaveing Little Boney" (General Kış Küçük Sıskayı Tıraş Ediyor) başlıklı haberden sonra dünya medyasında "General Kış" tabiri sıkça kullanılmaya başlandı.

General Kış sayesinde alınan tek galibiyet Napoleon'a karşı olmamıştı. 1708 yılında Rusya'ya saldıran ve aslında topraklarında soğuk bir iklimin hakim olduğu İsveçliler bile General Kış'a mağlup olmuşlardı, hatta bu savaş sonrasında İsveç ordusunun asker ve hayvan mevcudunun yarısı donarak hayatını kaybetmişti.

Rusya topraklarında yaşanan ağır kış şartları bazen Ruslara da büyük zararlar vermiştir. Özellikle 2.Dünya Savaşı sırasında yaşanan ağır kış şartları bazı cephelerde üstünlüğün Almanlara geçmesine yol açmıştır. Finlandiya bölgesinde yaşanan bazı çarpışmalarda ise Rus askerlerinin büyük bir kısmı soğuktan donarak ölmüştü.

Rus askeri stratejisi günümüzde bile yoğun kış şartlarının kullanarak savaş kazanma amacı üzerine kurulmaktadır. İklimin getirdiği avantaj ve dezavantajlar dünyanın kurulduğundan beri yaşanan tüm savaşlarda en önemli faktör olmaya devam etmektedir. Bulunduğu coğrafya itibarıyla Rusya'nın "General Kış"ın desteğini kullanmaya devam edeceği bir hakikattir.