gdh'de ara...

Senin iletişim stilin hangisi?

1. resim

İletişim her gün içerisinde bulunduğumuz bir eylem. Ve hepimizin bir iletişim stili var. Bu stiller birleştirilebilir ve kiminle iletişim kurduğumuza bağlı olarak da değişebilir.

İnsanların kişilik özellikleri üzerinden iletişimci tipleri sınıflandırılması 1983'de Robert Norton tarafından yapılmış. Yüz yüze, sözlü ve sözsüz iletişim kuran kişilerle yapılan bu araştırmayla, iletişimci tiplerinin birçok özelliği 11 başlık altında belirlenmiş.

Aşağıda 11 maddenin detayları yer almakta, sizin iletişim stiliniz hangisi?

1. Baskın

İletişim süreçleri genellikle yüksek sesle, aşırı tepkilerle ve uzun göz temaslarıyla gerçekleşir.

Mücadeleci karakterleri vardır ve karşılarındakilere otoriter olduklarını hissettirirler. İletişim sürecinde kontrolü ellerinde tutarlar.

2. Dramatik

İletişimde merkezde olmayı ve tartışmanın yıldızı olmayı severler. Abartılı ifadeler, mecazlar kullanarak mesajları daha etkileyici kılmaya çalışırlar. İletişim sürecinde gerçek duygularını ve hislerini yansıtırlar bu yüzden duygusal olarak tanımlanırlar.

3. Tartışmacı

Disiplinsiz ve dahil oldukları iletişim süreçlerinde tartışmacı karakterlerdir. Fikirlerinde iddiacı olurlar ve sürekli söylenenlerle ilgili kanıt isteme gibi tutumlar sergilerler. Negatifliğe odaklanmış durumdadırlar. Bu tür bir iletişim tarzıyla karşı karşıya gelenler sakin kalmalı ve yeni konular gündeme getirmelidir.

4. Konuşmadan anlatanlar

Vücut dilleri ve mimikleri ön plandadır. Söylediklerinin duygusu hem görülebilir hem de duyulabilir. Yüz ifadeleri ve göz temaslarıyla karşılarındaki kişiyi etkilerler.

5. Etkileyici

Bu iletişim stili dinleyiciler veya tartışmadaki diğer katılımcılar üzerinde unutulmaz bir etki bırakır. Bu çok güçlü bir iletişim tarzıdır. İletişimde etkileyici ve öğretici ifadeler kullanırlar. Sergiledikleri davranışlar sebebiyle kolay unutulmazlar.

6. Rahat

Sakin ve kendilerine güvenen bir yapıları vardır. İletişimde kontrollü ancak sakin bir tavır sergilerler. Bu yüzden karşıya rahat bir izlenim verirler.

7. Kibar

Gerçek dinleyiciler ve empati kurma yeteneği yüksek kişilerdir. Karşı tarafı dinlediklerini gerçekten hissettirirler. Bu nedenle iletişim süreçleri sağlıklı yürür ve yarıda kesilmez.

8. Açık

Duygularını gizlemeyen, dışa dönük kişilerdir. Sosyal ve güvenilir bir imaj çizerler. Çekinmeden kendileri hakkında yorumlarda bulunurlar. Samimi ve konuşkan karakterlerdir.

9. Arkadaş canlısı

Herkesle kolaylıkla iletişim kurarlar. Art niyet beslemezler ve iletişim sürecinde destekleyici kişilerdir.

10. Kesin

Konuya oldukça hakimdirler. Bu yüzden iletişimde belirsizliğe yer vermez, süreci net ilerletirler. Genellikle baskın taraftırlar ve söylediklerinin belgelenmesi konusunda hassastırlar.

11. İletişimci imajı

İyi iletişimci imajına sahip olanlar tanısın tanımasın herkesle iletişim kurar zorlanmazlar.

Kötü iletişim imajındakilerin ise özgüvenleri düşüktür. Yeni ortamlara girmekte ve iletişim kurmakta zorlanırlar.