gdh'de ara...

Türk yatırımcıların 128 ülkede 2 bin 33 yatırımı bulunuyor

Ticaret Bakanlığının Yurt Dışı Yatırım Anketi, 2022 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2 bin 33 doğrudan Türk yatırımı bulunduğunu ortaya koydu.

1. resim

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2022 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik "Yurt Dışı Yatırım Anketi" gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 33 yatırımın sermaye pozisyonu 50,8 milyar dolar olarak tespit edildi.

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı ise 54,1 milyar dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 33 yatırımın 750'sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 465'inin "Diğer Avrupa Ülkeleri" olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü.

Diğer Asya ülkelerinde 229, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde 222, Kuzey Amerika'da 183, Kuzey Afrika'da 77, diğer Afrika ülkelerinde 57, Okyanusya ve Kutup Bölgesi'nde 24, Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi'nde 18, Güney Amerika'da 11 yatırım bulunuyor.

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 37,41 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 22,93 olarak hesaplandı.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin yüzde 61,4 pay ve 31,2 milyar dolar sermaye pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB ülkelerini Birleşik Krallık, Rusya, Balkan ülkeleri, EFTA üyeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı "Diğer Avrupa Ülkeleri" yüzde 23 pay ve 11,7 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika'da yüzde 5,3 payla 2,7 milyar dolar, Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de yer aldığı "Diğer Asya Ülkeleri"nde ise yüzde 4,5 payla 2,3 milyar dolar tutarında Türk yatırımı bulunuyor.

Fas, Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır'ı içeren Kuzey Afrika bölgesinin yatırımlar içinde yüzde 3,2 paya ve 1,6 milyar dolar sermaye pozisyonuna, Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerini içeren Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 3'lük paya ve 1,5 milyar dolar sermaye pozisyonuna sahip oldu.

Söz konusu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 15 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye'nin yaptığı ithalatın ise 7,2 milyar dolar olduğu belirlendi.

İlk sırada Hollanda var

2022 yılı sonu itibarıyla toplam 128 ülkede doğrudan Türk yatırımı bulunduğu görüldü. İlk sırada 189 yatırım ve 21 milyar 238 milyon 600 bin 364 dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 86 yatırım ve 4 milyar 450 milyon 711 bin 972 dolarlık sermaye pozisyonuyla Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) takip etti.

Listede ayrıca, ABD 177 yatırım ve 2 milyar 683 milyon 571 bin 678 dolar, Almanya da 166 yatırım ve 2 milyar 887 milyon 538 bin 677 dolarlık yatırım tutarıyla dikkati çekti.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 70,2'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faaliyetlerin en ağırlıklı bölümünü ise holding şirketlerinin faaliyetleri oluşturdu.

Finans ve sigorta faaliyetlerini yüzde 6,4'lük payla madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 4,4'lük payla toptan ve perakende ticaret, yüzde 3,6'lık payla ana metal sanayisi, yüzde 2,4'lük payla gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 1,7'lik payla tekstil ve giyim sanayisi, yüzde 1,5'lik payla ulaştırma ve depolama, yüzde 1,4'lük payla bilgi ve iletişim sektörü izledi.

Tartışma