gdh'de ara...

KULLANIM KOŞULLARI

Gündeme Dair Her Şey haber sitesinin tüm hakları GDH Medya ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş’ye ait olup; https://gdh.digital/ url adresi üzerinden web sitesine ve mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayan kullanıcılar ve üyeler, web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapmakla hizmetin kullanımına ilişkin düzenlenen hüküm ve koşulları kabul etmiş bulunmaktadır. İşbu sözleşmede GDH Medya ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş aşağıda yer alan hükümlerde “GDH” olarak anılacaktır.

Öncelikle işbu kullanım koşullarını okumanız ve onay vermeniz gerekmekte olup, kullanıcı sözleşmesinde yer alan hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde; web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde girişlerinize son vermeniz gerektiğini bildirmekteyiz.

KONU

İşbu sözleşme Gündeme Dair Her Şey haber sitesinin erişim sağlayan kullanıcıların hak ve yükümlülükleri ile sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları ihtiva etmektedir.

GDH HAKLARI VE SORUMLULUKLARI :

 1. https://gdh.digital/ url adresi üzerinden yer alan isim hakları, tüm içeriği, şablonu, tasarımı, video ve müzikleri ve içinde yer alan bilgiler, görsel ve yazılı kayıtlar ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın site içindeki tüm kayıt ve dokümanlara ait haklar ile site içerisinde yer alan eserlere ilişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu (“FSEK”) kapsamında tanınmış tüm haklar “GDH” aittir.
 2. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde yer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.
 3. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde yer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.
 4. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde yer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.
 5. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde yer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.
 6. GDH, yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, bağlı kuruluşları, doğal afetlerden, iletişim aksamalarından, GDH kayıtlarının, programlarının veya hizmetlerinin çalınmasından, imhasından veya bunlara yetkisiz erişimden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, kullanıcının GDH’den aldığı bir bilgiye güvenmesinden veya hatalardan, eksikliklerden, kesintilerden, dosyaların veya e-postaların silinmesinden kaynaklanan veya hatalardan, kusurlardan, virüslerden, işletim veya iletimdeki gecikmelerden ya da performans sorunlarından kaynaklanan her türlü zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin, hizmetlerin, GDH içeriğinin veya site içerisinde yer alan veya site üzerinden erişilen materyallerin kullanımından doğan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı sözleşmeye veya haksız fiile (kusur dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) dayalı kullanım kaybı, kar kaybı veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, hususi, dolaylı veya netice kabilinden her tür zarar veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 7. Gündeme Dair Her Şey Haber sitesinin kullanımından, İçeriklerin yönetiminden ve Site üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcıların Site üzerinde ve/veya Site’yi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak GDH hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının işbu koşullarda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle GDH uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcıya rücu edilecektir.
 8. Gündeme Dair Her Şey haber sitesinin içeriğinin doğruluğunu, uygunluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için makul tüm çabayı göstermektedir, ancak doğruluk, uygunluk veya güvenilirlik için garanti vermemektedir.
 9. Gündeme Dair Her Şey Haber sitesinde üçüncü taraflar tarafından işletilen diğer internet sitelerine erişim sağlamada kolaylık sağlanması amacıyla bağlantılar içerebilir. GDH, bağlantı sağladığı İnternet Siteleri veya uygulamalar kapsamında sağlanan bilgi, ürün ve hizmetleri işletmemekte veya denetlememektedir. Bu sitelerin içeriğiyle ve kullanımıyla ilgili olarak açık veya dolaylı bir garanti vermemektedir. GDH, bu sitelerin içeriklerinin doğruluğu veya güvenliği ile ilgili olarak bir uygunluk taahhüdü de vermemektedir. Bağlantı ile erişilen site ve uygulamaların kullanımından doğan tüm sorumluluk Kullanıcıların kendisine aittir.
 10. Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin Kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda GDH, Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın Kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Kullanıcı, siteye üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde siteyi kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Sözleşmeyi kabul etmek ve içeriği kendi istekleriyle Siteye yüklemekle, Gündeme Dair Her Şey haber sitesine söz konusu içeriği Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar. Kullanıcı; Gündeme Dair Her Şey haber sitesini kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi´nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Gündeme Dair Her Şey haber sitesine erişerek, koşullara ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul etmektedir. Kullanıcı, bu koşulları kabul etmediği takdirde, Gündeme Dair Her Şey haber sitesini kullanamaz veya siteye erişemez. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar haber sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde İnternet Sitesi ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca kullanıcılar, Sözleşmeyi kabul ederek Gündeme Dair Her Şey haber sitesine giriş yapmaya yetkili olduğunu, Site’de sağlanan hizmetlerin kullanımında ve Site’ye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanım koşullarında belirtilen bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.
 4. Kullanıcılar Şirket tarafından internet sitemizin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını; işbu Kullanım Koşullarının değiştirilmesi halinde ise gerekli değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcılar, Gündeme Dair Haber Sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.
 6. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi’nde GDH’in yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder.
 7. Kullanıcılar, Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını, Çerez Politikasını İnternet Sitesi’nin kullanımı esnasında ve/veya diğer Kullanıcılara karşı aynen uygulamakla yükümlüdür. Söz konusu politikaları siteden erişilebilmektedirler.
 8. Kullanıcı, Gündeme Dair Her Şey İnternet Sitesi’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı GDH’ye ait olan yazılımı kopyalayamaz, kullanamaz veya internet sitesi şifrelerini haksız olarak ele geçiremez yahut siteyi hackleme amacıyla herhangi bir girişimde bulunamaz.
 9. Kullanıcı, Gündeme Dair Her Şey İnternet Sitesi’nin İnternet sitesi kullanılmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hileli girişimlerde bulunamaz.
 10. Kullanıcı güvenliğini tehdit edecek veya kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek türde yazılım veya program kullanamaz veya benzer girişimlerde/faaliyetlerde bulunamaz.
 11. Kullanıcı, kendisi tarafından Site’ye yüklenen her türlü fotoğraf, dijital çalışma, resim, vb. her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, İçeriğin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından kullanılan İçeriğin burada belirtilen kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun GDH tarafından tespit edilmesi halinde GDH söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan Site’den kaldırma veya Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda GDH’in Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

  Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

  (a-) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.

  (b-) Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.

  (c-) Hakaret -Taciz: Site’de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, kullanıcılara kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.

  (d-) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.

  (e-) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilimum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.

  (f-) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren İçeriklere izin verilmemektedir.

  (g-) Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir.

  (h-) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir.

  (i-) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Gündeme Dair Her Şey haber sitesinde, başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kullanıcılar sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, GDH Teknoloji ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin üyeliğine son vermek ve kullanıcıların siteye erişimini son verme haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler ve kullanıcılar bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

  (j-) Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir.

 12. Kullanıcı, yukarıda açılan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 13. İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (Kullanıcı) işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER :

 1. Kullanma koşullarına ilişkin hükümlerinden birinin ya da birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz addedilmesi halinde, Koşulların geri kalan hükümleri geçersiz hale getirmeyecektir.
 2. GDH ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcılara haber vermek zorunda olmadan işbu Koşulların uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Kullanıcı siteye erişim sağladığı an itibariyle güncellenmiş sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Gündeme Dair Her Şey haber sitesi tarafından sunulan hizmetler kullanıcılar açısında kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
 3. Kullanım koşulları sözleşmesinin hükümleri, kullanıcı tarafından web sitesine erişim sağlandığı süre boyunca yürürlükte kalır.
 4. Taraflar arasında yapılan bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.