gdh'de ara...

Mısır’da aşk ve nefret: Kıptice büyülü metinler

Mısır’dan Kıpti alfabesi ve dilindeki “büyülü” metinler ilk kez toplanıp bilimsel olarak açıklamalarla 600 sayfalık bir kitapta toplandı.

1. resim

Akademisyenlerden oluşan bir ekip, Mısır’da papirüs, parşömen, kağıt ve ostraka adı verilen kil parçaları üzerine yazılmış ve MS 4. ve 12. yüzyıllar arasındaki döneme tarihlenen “büyülü” metinleri incelemek için beş yıl harcadı.

Boyuna bir muska olarak takılan ya da bir düşmanın evine gizlenen bu metinlerin hastalıkları iyileştirdiği, düşmanları lanetlediği, sevgi ya da nefreti uyandırdığı ya da geleceği görmeyi sağladığı düşünülüyordu.

Bu metinlerin ortak bir özelliği de hepsinin Kıpti alfabesi ve dilinde yazılmış olmasıydı. Kıpti, Mısır dilinin gelişimindeki son aşamaydı.

MS 2. yüzyıl civarında Demotik’in yerini aldı ve 7. yüzyılda Arapların Mısır’ı fethiyle birlikte yavaş yavaş kayboldu.

Beş yıl süren araştırma

“Papyri Copticae Magicae” adlı kitap, son beş yıldır aynı adı taşıyan araştırma projesini yürüten Dr. Korshi Dosoo ve Markéta Preininger tarafından yazıldı.

Korshi Dosoo, projenin başlangıçtaki durumunu şöyle anlatıyor; “Bu metinlerden yaklaşık 600 tanesi günümüze ulaştı, ancak bugüne kadar yayınlanmış en büyük koleksiyon bunlardan sadece 100 kadarını içeriyor.

Geri kalanlar daha önce çok sayıda kitap ve makaleye dağılmıştı ve bu nedenle sadece birkaç uzman tarafından erişilebilir ve biliniyordu”.

Aşk büyüleri ve ayrılık dilekleri

Bu metinlerin içeriği birkaç kategoriye ayrılabiliyor. Örneğin, ölümden veya şeytanlardan korunma, düşmanların bastırılması veya belirli dileklerin yerine getirilmesi. Aşk büyüleri sıklıkla rastlanan bir tür ve çoğunlukla erkekler tarafından kullanılmış.

Bazı durumlarda büyü, evli çiftlerin tekrar ayrılmasını sağlamaya yönelikti. Büyü, örneğin ateş, baş ağrısı ve uykusuzluğu önlemek için tıpta da önemli bir rol oynamıştı. Papirüsün, kullanıcısının hamile kalmasına yardımcı olmasına yönelik olması nadir görülen bir durum değildi.

Marketa Preininger Svobodova, “Bu belgeler, günlük yaşamda yaşandığı ve uygulandığı şekliyle dini uygulamaların ve inançların idealinden ziyade gerçekliği olan popüler din hakkında önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet ediyor” diyor.

Böylece günümüz okurlarına, geleneksel Mısır dininden Hıristiyanlık ve İslam’a geçişin eşiğindeki insanların deneyimleri, insani ve ilahi dünya hakkındaki fikirleri ve mutluluk ve başarı, acı ve hastalık, aşk ve çatışma gibi insani deneyimlerin nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi sağlıyorlar.

Svobodova, “Bu metinler bize insanların o dönemdeki özel hayatlarına dair doğrudan bir fikir veriyor ve gerçek duygularını aktarıyor” diyor.

Hıristiyanlığa geçiş süreci iz bıraktı

Aslında Hıristiyanlığa geçiş, büyülü metinlerde de iz bırakmıştı. Korshi Dosoo, “Mısır’ın Hıristiyanlaşması firavun döneminin sayısız tanrı kültünü sonlandırdı, ancak insanüstü güçlerle dolu bir dünyaya olan inancı sona erdirmedi” diye açıklıyor.

Bunun yerine, insanlar eski tanrılarını yüce Tanrı’ya hizmet eden meleklere ve azizlere ve onun yarattıklarına zarar vermek isteyen kötü varlıklara dönüştürdüler.

Dolayısıyla, yayıncının da belirttiği gibi, bu el yazmaları Roma hakimiyetinin son yüzyıllarında ve Arap fethinden sonraki ilk yüzyıllarda Mısır’daki günlük yaşam ve din hakkında zengin bilgi kaynakları.

Araştırmalardaki bir boşluğu kapatmak

Araştırma ekibi, Mısır’dan gelen büyülü metinlere duydukları ilgiyle uzun bir geleneği takip ediyor.

Daha 1928 yılında papirolog Karl Preisendanz, ‘Papyri Graecae Magicae’ adlı metin koleksiyonunu yayınlamıştı; bu koleksiyon, adına rağmen esasen Mısır’dan gelen papirüsleri içeriyordu ve daha sonra “Papyri Demoticae Magicae” ile tamamlanmıştı.

Bununla birlikte, Kıpti alfabesi ve dilinde büyülü metinlerin kapsamlı bir koleksiyonu şimdiye kadar eksikti.

Würzburg Üniversitesi Mısırbilim Kürsüsü Başkanı Profesör Martin Andreas Stadler, “Würzburg Üniversitesi’nin sağladığı fon sayesinde Korshi Dosoo ve Marketa Preininger, şimdi yayınlanan bu kitapla bu açığı kapatmaya başlayabildiler” diyor.

Marketa Preininger ve Korshi Dosoo ve ekibi beş yıl boyunca bu cilt üzerinde çalıştı; Kıpti Büyülü Papirüs araştırma projesi birkaç hafta önce tamamlandı.

Ancak ikilinin büyülü metinler üzerindeki çalışmaları henüz bitmiş değil. Korshi Dosoo’nun tahminine göre 1. cildi birkaç cilt daha izleyebilir; “muhtemelen 7 cilt”.

Kaynaklar

Tartışma