gdh'de ara...

RailFreight: Uzayan Ukrayna savaşı, AB için büyük riskler ortaya çıkarmaya başladı

Ukrayna Savaşı'nın uzaması, AB ülkelerinin iktidar koridorlarında hararetli tartışmaları ateşledi. Savaş, AB'nin etki alanlarını kaybetmesine ve enerji dahil çok sayıda risk ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

1. resim

18 ayı aşkın bir süredir devam eden çatışmaların ardından Ukrayna'daki durum AB için merkezi bir mesele haline geldi. Bu kalıcı kriz, bloğun iktidar koridorlarında hararetli tartışmaları ateşledi ve en uygun hareket tarzına ilişkin tartışmaları canlandırdı.

Temel tartışma ise, iki zıt yaklaşım etrafında dönüyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin duygularını yansıtan Rusya ile diplomatik müzakereleri savunmak ve Moskova'nın saldırgan tutumuna karşı koymak ve Rusya'yı yenmeyi bir hedef olarak belirlemek için Ukrayna'nın askeri yeteneklerini güçlendirmek.

Ancak Ukrayna'yı desteklemeye odaklanılması iç cephede bir ölçüde memnuniyetsizliğe yol açtı. Hâlihazırda yükselen enflasyonun ekonomik baskısıyla boğuşan pek çok Avrupalı, kaynakların ve siyasi sermayenin çatışmaya tahsis edilmesi konusunda kuşkularını dile getirmeye başladı. Siyasetçiler arasındaki bölünmeler, ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesine yardımcı olmuyor.

Garip bir şekilde, son göçmen krizi AB için ayıltıcı bir uyandırma çağrısı görevi gördü ve küresel meselelere çok yönlü bir yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'daki çatışma dikkat gerektirirken, AB'nin daha uzaktaki olaylara da uyum sağlaması zorunlu bir hale geldi. Küresel sahne ihmal edilemeyecek karmaşık meselelerle dolu ve Brüksel Ukrayna'ya olan bağlılığını uluslararası güçlükler karşısında daha geniş bir angajmanla dengelemeli.

AB, daha geniş jeopolitik manzarayı ve kendi arka bahçesi de dahil olmak üzere kendi çıkarlarına yönelik potansiyel sonuçları göz önünde bulundurmalıdır.

Örnek olarak; Libya'da gelişen durum acil bir endişe kaynağıdır. Bu durum hem enerji hem de göçmenler açısından Avrupa için kilit bir mesele olmuştur. Burada, başka her yerde olduğundan daha fazla, çatışmanın devam etmesini teşvik eden şey kısmen net bir Avrupa politikasının olmamasıdır. Dahası, üye devletler birbirlerine karşı çıkmaya devam ederse, bu çatışmanın büyümesi ve Avrupa'yı daha fazla etkilemesi kaçınılmazdır.

Dikkatin, Ukrayna'daki çatışmaya odaklanması nedeniyle Rusya'nın eski topraklarındaki etkisinin azaldığını vurgulayan Fransız televizyonu uzmanlarının analizlerine çevirdiğimizde, AB'nin Afrika ve diğer bölgelerdeki konumuyla paralellikler kurulabilir. Afrika'daki siyasi ayaklanma ve darbe örnekleri kıtanın jeopolitik manzarasını yeniden şekillendirmekte, Fransa'yı ve dolayısıyla Avrupa'yı giderek kenara itmektedir.

Bu değişim, benzer eğilimlerin Afrika ve ötesinde de yaşandığını ve Avrupa içi çatışmaların bölgesel istikrarsızlığı arttırdığını ve bunun da Avrupa'yı kesinlikle etkileyeceğini ortaya koyuyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma da Avrupa ulusları arasındaki ayrışma ve anlaşmazlığın odak noktası olarak öne çıkmaktadır. Bu mesele kıtanın istikrarı açısından derin sonuçlar doğururken aynı zamanda fırsatlar da sunmaktadır. Bu nedenle AB'nin kararlı bir şekilde harekete geçmesi, bu bölgesel açmaza barışçıl bir çözüm bulunmasını aktif bir şekilde savunması ve aynı zamanda Ermenistan ve İran'ı birbirine bağlayan askeri bağları koparmak için çaba göstermesi zorunludur.

AB'nin bu senaryodaki önemli rolü diplomasi alanının ötesine geçerek insani kaygılara da uzanmaktadır. Rusya'nın etki alanı üzerindeki hakimiyeti zayıfladıkça önemli bir soruna dönüşebilecek bir sonuç olan nüfusun yerinden edilmesi hayaletinin varlığı kaygı verici. Ve boşluklar asla doldurulmadan bırakılmaz. Bu çatışmanın temel nedenlerini ele almak ve uzlaşmanın önünü açmak için ortak çabalar gösterilmezse, bunun sonuçları gerçekten de korkunç olabilir ve aynı zamanda daha fazla istikrar ve birbirine bağlı ticaret yollarını teşvik etmek için kaçırılmış bir fırsatı temsil eder.

Avrupa'nın odaklanması gereken bir diğer bölge de Kuzey Kutbu'dur. Petrol, gaz, mineraller ve balıkçılık gibi kullanılmayan muazzam kaynakları nedeniyle Kuzey Kutbu, jeopolitik çatışmalar için sıcak bir nokta olarak ortaya çıkmıştır.

İklim değişikliğinin buzları eritmesinin bir sonucu olarak yeni nakliye rotaları açılıyor ve bu da dünya ticareti üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Büyük devletler bu kaynaklara ve ticaret yollarına erişim ve nüfuz için rekabet ederken, bu durum jeopolitik tehditler oluşturmaktadır.

Avrupa'da güvenlik, Kuzey Kutbu'nun bölgesel çatışma potansiyeli nedeniyle doğrudan tehdit altındadır. Avrupa'nın dikkati sadece güvenlik ve askeri tehlikeleri azaltmak için değil, aynı zamanda bölgesel ve orta güçlerin yeni eksenleri haline gelen konularda da aktif bir rol üstlenmelidir. Bu durum özellikle Orta Doğu ve Körfez İşbirliği Konseyi için geçerlidir.

Burada KİK'in Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan küresel lojistik, enerji ticareti, ekonomik akışlar ve siyasi nüfuz için önemli bir bağlantı noktası olarak ortaya çıktığını görüyoruz.

Şaşırtıcı bir şekilde, AB çıkarlarına yakınlığı ve ilgisine rağmen, blok kendisini pasif bir rolde bulmakta, geleceğin bu koridorlarının geliştirilmesinde güçlü ve aktif bir rol almak yerine bu dönüştürücü gelişmeleri kenardan gözlemlemektedir.Bu durum hızla değişmelidir.

AB'nin Ukrayna'ya karşı oluşan özel "merceğinin" onu dünyanın geri kalanında meydana gelen değişimlerden habersiz kıldığı, onu tehlikeli bir konuma getirdiği ve bu yüzyılın en büyük jeopolitik ve ekonomik değişimlerini kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğu giderek daha belirgin hale geliyor.

Bu zorlukların yarattığı artan tehlikeler sonucu AB içerisinde çok fazla bölünme yaşatmış ve bu da kapsamlı bir uluslararası politikanın yokluğuna yol açmıştır.

AB sadece Ukrayna krizinde net hedefler belirlemekle kalmamalı, aynı zamanda küresel sahnede meydana gelen ve gelecekteki istikrarı ve refahı üzerinde geniş kapsamlı etkileri olan sismik değişimlere de uyum sağlamalıdır.

Kaynaklar

Tartışma