gdh'de ara...

Türkiye'nin ormanları gençleştirildi

Türkiye'de ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla geçen yıl 870 bin hektarlık alanda çalışma yapıldı ve bu çalışmalar için 1 milyar 430 milyon 768 bin lira harcandı.

1. resim

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkedeki orman varlığı, bakım, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarıyla her yıl düzenli olarak artıyor.

Yürütülen çalışmalarla, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2012'de 21 milyon 678 bin, 2015'te 22 milyon 342 bin ve 2020'de 22 milyon 933 bin hektara yükseldi.

Orman varlığı, 2022'de 23 milyon 245 bin hektara, geçen yıl sonunda da 118 bin hektar artışla 23 milyon 363 bin 71 hektara ulaştı.

Normal orman alanları 13 milyon 708 bin 972 hektarla orman varlığının yüzde 58,68'ini oluştururken, ağaçların seyrek olduğu boşluklu ormanlar ise 9 milyon 654 bin 99 hektarlık alanı kaplıyor.

Büyük çoğunluğu "koru"lardan oluşuyor

Orman varlığının yüzde 95,74'ünü korular, yüzde 4,26'sını ise "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor.

Orman alanlarında, "ağaç serveti" olarak tanımlanan çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımı ve hacimleri de önem taşıyor. Türkiye'de 1973-2023 döneminde ormanların dikili ağaç servetinin yıllık artım (büyüme) miktarı 1,77 milyar metreküp oldu.

Ormancılık uygulamaları, ağaçların yaşını ve artımlarını da etkiledi. Ormanlardaki yıllık ağaç artım miktarı 1973 yılında 28 milyon metreküp iken, geçen yıl 50,1 milyon metreküpe çıktı.

55 hektar maden sahasında rehabilitasyon çalışması yapıldı

Türkiye'deki ormanların sağlığı ve devamlılığı için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon faaliyetleri de yürütülüyor. Bakım faaliyetleri kapsamında geçen yıl 8 bin 864 hektarı budama olmak üzere 768 bin 757 hektar alanda çalışma yapıldı.

Söz konusu alanlarda, gençlik ve sıklık bakımı, budama, koruya tahvil (baltalıkların koruya dönüştürülmesi), endüstriyel ve kültür bakımı gibi çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar için geçen yıl 742 milyon 135 bin lira harcandı.

Ormanların devamlılığı için 34 bin 603 hektarda doğal gençleştirme ve 15 bin 739 hektarda yapay (insan destekli) gençleştirme çalışması tamamlandı.

Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için 650 milyon 620 bin lira harcandı.

Rehabilitasyon için de 55 hektarı maden sahaları olmak üzere 50 bin 896 hektarlık alanda 38 milyon 13 bin liralık çalışma yapıldı.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için yaklaşık 870 bin hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 1 milyar 430 milyon 768 bin lira harcandı.

Ağaçlandırmada köylere hibe

Ağaçlandırma projeleri için 70 bin 59 hektarlık alanda etüt-proje çalışması yürütüldü. Ayrıca 5 bin 591 hektarı endüstriyel ağaçlandırma olmak üzere 15 bin 195 hektar alanda ağaçlandırma tesisi (ağaçlandırma alanı belirlenmesi) ve 114 bin 708 hektarlık alanda arazi bakım çalışması yapıldı.

Fidan üretim çalışmalarına da yoğunlaşan Genel Müdürlük, geçen yıl 132 milyon 795 bin fidan üretti ve 128 milyon 500 bin fidana da bakım yaptı. Başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe, badem gibi türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ve süs bitkilerinden 118 ton tohum üretildi.

Fidanlıklardaki kapasitenin iyileştirilmesi için makine-teçhizat ve ekipman alımı ile bakım-onarım çalışması kapsamında 195 milyon 755 bin 267 liralık kaynak kullanıldı.

Okullara, üniversitelere, askeri birliklere, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara 14 milyon 465 bin 310 adet bedelsiz fidan dağıtıldı.

Tartışma