gdh'de ara...

The Manohar Parrikar Institute: Ukrayna savaşı, savaşların geleceğini nasıl değiştirdi?

Ukrayna Savaşı, hükümetler, ordular ve teknoloji şirketlerinin gelecekteki planlarını temelden değiştirdi. Ukrayna savaşında ortaya çıkan hibrit savaş gerçekliği, tüm dünya için önemli dersler içeriyor.

1. resim

Küresel teknoloji devleri, günümüzde gerçekleşen savaşların geleceğini şekillendiriyor.

Savaşlar giderek daha fazla hibrit hale geldiği için hükümetler ve ordular, bu tehlikeye karşı yüksek teknoloji platformlarını sahaya çıkarmak için mücadele ediyor.

Ukrayna Savaşı; ortaya çıkan bu hibrit tehditlere karşı, teknoloji devlerinin oynadığı kritik rolü gösteren bir arena haline geldi.

Hibrit savaşlar; siber güvenlik, bilgi işlem gücüne erişim, uydu tabanlı görüntüler, güvenli iletişim ve açık kaynak bilgileri dahil olmak üzere, çoğunlukla büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veya işlettiği savaş becerilerine hakimiyet gerektiriyor.

Örnek olarak Google, kritik bilgi altyapısını siber saldırılara karşı korumak için Google Mandiant anında yanıt ekipleriyle birlikte DNS güvenliğini sağlayacak olan Project Shield'ı Ukrayna'ya sağladı.

Bir başka örnekte ise; Ukrayna'ya Microsoft tarafından sağlanan Fox-Blade yazılımı, kötü amaçlı saldırıları zamanında tespit etmesi ile, Ukrayna'nın hükümet ve finans web sitelerindeki verilerini güvence altına almasına yardımcı oldu.

Diğer bir teknoloji devi Meta, Ukrayna'da dezenformasyona karşı savaşmak için özel bir operasyon merkezi kurdu.

Maxar Technologies ve Capella Space gibi özel uydu şirketleri, savaş alanındaki birliklere çok ihtiyaç duyulan görüntüleri sağlamak için özel çalışmalar yaparken, Twitter, Tik-tok, Telegram, Youtube ve diğer sosyal medya uygulamaları da bu savaşta önemli bir rolleri olduklarını kanıtladılar.

Teknoloji devlerinin rolü

Ukrayna'daki çatışma, doğası gereği büyük ölçüde geleneksel ve bölgesel olsa da, yüksek teknoloji şirketleri, savaşı şekillendirmek için en son teknolojileri sağlamada çok önemli bir rol oynadı.

Tanklar, füzeler ve savaş uçakları, askeri operasyonlar yürütmek için hiç şüphesiz kritik öneme sahip. Ancak bunlar hibrit savaşlar için yeterli koşulları sağlamıyor.

Konvansiyonel savaşların amacı, stratejik altyapının ve düşman saha unsurlarının imhasına odaklanırken, teknolojinin de devreye girmesi ile birlikte hibrit savaşlar artık, konvansiyonel savaşların olmazsa olmaz bir parçası haline geldi.

Kritik dijital ağlaın geliştirilmesi ve korunması, uydu ve internet bağlantılarının sağlıklı olması ve dezenformasyon kampanyalarının kontrol edilmesine kadar çok sayıda kritik unsur artık konvansiyonel savaşların gidişatını kökten değiştiren unsurlar haline geldi. Bu nedenle bu knuda kendisini kanıtlamış olan, yatırım veya ARGE yapan özel şirketlerin önemi de giderek arttı.

Ukrayna savaşının tüm dünyaya gösterdiği üzere; uydular ve akıllı telefonlar gibi teknoloji destekli platformlar, güvenli iletişim ve siber operasyonlar sağlayarak savaştaki stratejik önemlerini pekiştirdi.

Diğer yandan, özel yüksek teknoloji şirketlerinin devlet bürokrasilerine veya karar verme organlarına tabi olmaması, hibrit tehditleri caydırmak veya yenmek için kritik teknolojilerin hızla sahaya adepte edilmesini ve savaş alanında uygulanmasını kolaylaştırdı.

Ancak sürecin en olumsuz tarafı, hükümet ve özel sektör arasında ileri teknoloji paylaşımlarının oldukça sorunlu olması ve ulusötesi çıkarları olan teknoloji devlerinin, hibrit savaşlara dahil olarak taraf seçmek zorunda kalmış olmasıdır.

Bu mega yüksek teknoloji şirketlerinin gelecekteki savaşlarda çetin jeopolitik vektörler haline gelme olasılığını da ortaya çıkardı.

Hibrit savaşlarla mücadele

Geleneksel askeri yetenekler ile hibrit savaşla mücadele yeterlilikleri arasında bir ayrım yapmak gerekiyor.

Askeri yetenekler öncelikle bir askerin cephede savaşmak için ihtiyaç duyduğu somut varlıklar olsa da, hibrit yetkinlikler, başarılı bir saldırı veya savunma oluşturmak için savaş alanını şekillendirecek gerekli olan niş kinetik ve kinetik olmayan teknolojilerdir.

Bunlar, siber saldırıların önlenmesine, tespit edilmesine ve hafifletilmesine olanak tanıyan yapay zeka özellikli donanım ve yazılım hizmetlerini içerir. Bu unsurlar, savaş alanında ve ötesinde güvenli iletişim ve şeffaflık sağlamak ve genel savaş çabalarını yönlendirmek için hayati öneme sahiptir.

Ukrayna'da, teknoloji şirketleri şimdiye kadar bu teknolojileri kendi istekleri ve maliyetleri doğrultusunda inşa ettiler ve kullandılar. Bunu yaparak, bu şirketler gelecekteki hibrit savaşlar için bağımsız aktörler olarak ortaya çıkışlarının da sinyalini verdiler.

Hükümetler ve özel şirketler, hibrit tehditleri iş birliği içinde analiz etmek, tespit etmek veya bunlarla mücadele etmek için ortak çalışma platformları oluşturmak zorunda kalabilirler. Çeşitli paydaşların katılımıyla kamu-özel ortaklıklarının kurumsallaştırılması, ulusal güvenlik ve bütünlüğe yönelik hibrit tehditlerle başa çıkmanın anahtarı olabilir.

Bu yeni gerçekliğin ışığında ülkeler için, hibrit askeri ve sivil işletmelerin oluşturulması operasyonel bir gerekliliktir. Hibrit savaşlarda başarılı olmak için, hükümetler ve orduların kendilerini tamamen yenilemesi gerekebilir.

Riskler ve zorluklar

Ukrayna Savaşı, teknoloji şirketlerinin de gelecekte iş yapma şeklini temelden değiştirdi. Bu teknoloji devleri, kendi ticari çıkarlarını gözetirken, savaş zamanı bilgi ve verilerinin işlenmesi ve paylaşılması konusunda tutarlı politikalar belirlemeleri için bağlı oldukları ülkelerin hükümetleri tarafından muazzam bir baskı altında kaldı.

Ayrıca, bu yüksek teknoloji platformları artık, savaşta tarafsız kalamayacakları ve bağlı oldukları ülkelerin hükümetleri tarafından bir çıkar dengesi içerisine sokulacaklarını anladı.

Peki özel sektör kuruluşları, bağlı oldukları hükümetlere rağmen taraf seçme konusunda kararsız kalırsa ne olacak? Böyle bir durumda alternatif olarak, ya ülkelerin kendi palatformalarını kurması ya da bu şirketleri ulusal güvenlik için millileştirmesi gerekecektir.

Ukrayna Savaşı da tam olarak bu ikilemi ortaya çıkardı. Savaş sırasındaki Star-link kesintileri ve Elon Musk'ın projeye fon sağlamayı durdurmaya yönelik örtülü tehditleri, günümüzün jeopolitik kaymasını anlama konusunda şüpheler uyandırdı.

Hibrit savaşın geleceği

Ukrayna savaşının da gösterdiği gibi savaşlar artık, stratejik manipülasyon ve bilgi altyapısının hedeflenmesi yoluyla sınırların ötesine geçerken, teknoloji devleri de savaşın yeni kurallarını ve araçlarını şekillendiriyor.

Daha az paraya ve ateş gücüne sahip daha zayıf güçler, yüksek teknolojili niş platformlarla savaşları kazanmak için iyi bir şansa sahip olabilirler. Artık ülkeler, geleneksel yetenekleri ile yüksek teknoloji yetkinlikleri arasında uyum sağlayabilir ve bu şekilde daha büyük askeri düşmanları zekice alt edebilir.

Ukrayna savaşında ortaya çıkan bu gerçeklik, tüm dünya için önemli dersler içeriyor.

Tartışma